Find et lån uden sikkerhed på Viborgamt

Ansøg om et lån uden sikkerhed

Jeg vil i fremtiden opbygge en portal omkring lån uden sikkerhed online hvor du på dette website kan finde en god oversigt over lånemuligheder der matcher netop dit behov.

Du vil kunne finde et godt overblik over lån, forbrugslån og boliglån til favorable renter.

Vi anbefaler du besøger vores side igen i fremtiden

Når du skal låne penge, skal du under alle omstændigheder skrive under på snesevis af lånedokumenter, og dette gælder, uanset om du låner i banken eller på internettet. Lånedokumenterne beskriver samtlige forhold og betingelser, der gør sig gældende ved det lån, du har valgt at optage, og når du sætter din underskrift på dokumenterne, bekræfter du også, at du har læst, er indforstået med og accepterer aftalens indhold. Det betyder også, at du nu har påtaget dig de forpligtelser, der fremgår af låneaftalen, hvilket typisk indebærer betaling af afdrag, renter og eventuelle gebyrer i forbindelse med oprettelsen af selve lånet.

En undersøgelse viser, at det dog er de færreste danskere, som rent faktisk forstår samtlige forhold i lånedokumenterne, hvilket naturligvis ikke er optimalt, da man jo i så fald risikerer at sige ja til noget, man egentlig ikke forstår eller kan stå inde for. Det vil vi gerne forsøge at lave om på, og derfor finder du på denne side en oversigt over de mest udbredte begreber og termer, som højst sandsynligt fremgår af din låneaftale. Vi har forsøgt at forklare de enkelte begreber i et forståeligt dansk, så du er bedre klædt på til at undersøge og forstå de lånedokumenter, du formentlig har tænkt dig at skrive under på.

Indledningsvist er det dog vigtigt at slå fast, hvad et lånedokument egentlig er. Lånedokumenter er dokumenter, der bekræfter en aftale om optagelse af et lån mellem typisk to parter – långiver og låntager, kreditor og debitor. Lånedokumenterne indeholder altid forholdene vedrørende lånebeløb, renter, termin, afdrag, løbetid, misligholdelse osv. Det er derfor et afgørende dokument, som du under alle omstændigheder bør tage dig tid til at læse grundigt igennem.

Der er forholdsvis mange, som tror, at renten på et lån er altafgørende for, hvorvidt det pågældende lån er billigt eller ej, og selvom der naturligvis er en smule sandhed i denne formodning, så kan en rentesats være relativt misvisende i det samlede billede. Dette skyldes, at de fleste lån foruden renten medfører en række andre udgifter, du som låntager skal afholde, når du skriver under på lånedokumenterne. Her forpligter du dig blandt andet til at betale afgifter til staten, etableringsgebyrer og stiftelsesprovision. En lav rente kan således være et godt udgangspunkt, men hvis du ved det samme lån bliver pålagt uforholdsmæssigt mange ekstra omkostninger, kan det sagtens ske, at et lån med en højere rente ender med at blive billigere. Det er af denne grund meget vigtigt, at du altid er opmærksom på dit låns ÅOP, som ifølge loven skal fremgå af dine lånedokumenter. Det er nemlig lovpligtigt for professionelle långivere at oplyse dig om lånets Årlige Omkostninger i Procent, som er udtryk for, hvor meget du samlet set skal betale tilbage, hvis du vælger at optage et givent lån. Dette er et tal, som på glimrende vis fortæller dig, hvor dyrt eller billigt et lån er, og du bør derfor altid tage højde for ÅOP, inden du underskriver lånedokumenterne.

Et andet begreb, som også beskrives i alle lånedokumenter, er løbetiden eller afdragsperioden. Denne tid indikerer, hvor lang tid du som låntager har til at betale lånebeløbet inklusiv renter tilbage til långiver. Løbetiden kan variere meget. Ved realkreditlån ser man typisk afdragsperioder på op til 30 år, mens kviklån og andre forbrugslån kan have en løbetid på helt ned til 1 måned. Inden du sætter din underskrift på lånedokumenterne, bør du altid dobbelttjekke løbetiden på lånet, så du er sikker på, at du økonomi kan bære de ekstra udgifter, du påtager dig, når du optager et lån. Vær realistisk, når du vælger din løbetid, så du ikke sætter dig for hårdt i det.

Du har sikkert hørt udtrykket “termin” før i forbindelse med graviditet, men når det drejer sig om lån, beskriver antallet af terminer, hvor ofte du skal betale en ydelse til långiver, der som bekendt består af renter og afdrag. Hvis der i dine lånedokumenter står angivet, at der er månedlig termin, vil det altså sige, at du hver måned skal afrage og betale renter til låneudbyderen. Det er uhyre vigtigt at være indforstået med forholdene omkring termin, så du ved, hvorvidt der er plads i din økonomi til at betale din ydelse.

I dine lånedokumenter vil du højst sandsynligt støde på udtrykket ”hovedstol”, men hvad betyder det helt præcist? Hovedstolen er det oprindelige lånebeløb, du har anmodet om at låne. Har du således ansøgt om et lån på 10.000 kr., vil hovedstolen som udgangspunkt udgøre 10.000 kr. Der kan dog være nogle låntyper, hvor du ved optagelsen af lånet må realisere et kurstab, hvorfor hovedstolen kan være højere end det beløb, du egentlig får udbetalt og kan bruge. Det beløb, du får udbetalt, kaldes for låneprovenu, og det er således ikke altid, at låneprovenu og hovedstol er identisk.

Afslutningsvist vil vi kort forklare de forskellige former for renter, der findes på lånemarkedet. Fremgår det af dine lånedokumenter, at dit lån har en variabel rente, skal du være opmærksom på, at den rente, du har fået oplyst, kan ændre sig. Et rentetilpasningslån betyder nemlig, at renten på dit lån løbende ændres i takt med markedsrenten. Det modsatte af en variabel rente er et fastforrentet lån. Her skal du ikke bekymre dig om renteændringer, da din rente altid er låst fast til et aftalt niveau, hvilket både kan være en fordel og en ulempe, alt afhængigt af hvorvidt renten i samfundet falder eller stiger. I dine lånedokumenter vil du også altid kunne læse om de såkaldte morarenter, der er et udtryk for en form for ”strafrente”. Morarenter bliver kun aktuelt, såfremt du misligholder din låneaftale og ikke betaler dine afdrag og renter til tiden. Dette betyder, at dit lån bliver markant dyrere, hvorfor du for alt i verden bør sørge for at betale til tiden i henhold til aftalevilkårene.

Du kan også følge udviklingen af dette site på vores nye Viborg Blog

Som nævnt tidligere er dette blot et hobby site der forklarer lidt omkring lån uden sikkerhed på nettet.

Jeg overvejer også, at skrive artikler omkring legetøj og især beskrive ting som Brio gåvogn.

Vi anbefaler også, at du læser noget omkring robotplæneklipper test på vores andet site der omhandler netop test af robotplæneklippere.